Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
8023
Hôm qua:
24559
Tuần này:
32582
Tháng này:
173853
Tất cả:
3380075

Ủy ban MTTQ huyện Hoằng Hóa: Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ngày 12/09/2019 15:02:35

Sáng ngày 11/9, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UB MTTQ huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực, ủy viên UB MTTQ huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên UB MTTQ huyện, Ban tư vấn UB MTTQ huyện, Ban thường trực MTTQ 43 xã, thị trấn.

2. Toàn cảnh hội nghị.JPG
Toàn cảnh hội nghị
1. Đc Lê Văn Nghĩa phát biển tại hội nghị.JPG
Đc Lê Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đã triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Với mục đích làm cho toàn thể cán bộ MTTQ các cấp, đoàn viên, hội viên, chức sắc các tôn giáo và các tầng lớp nhân trong huyện nhận sâu sắc nội dung của các Nghị quyết và kế hoạch hành động toàn khóa của UB MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào kế hoạch toàn khóa của UB MTTQ huyện v/v thực hiện các nghị quyết đại hội MTTQ tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo kế hoạch toàn khóa, sẽ triển khai thực hiện 5 chương trình và 5 mục tiêu bao gồm: chương trình: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH, QPAN, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn huyện; mục tiêu: 100% MTTQ các cấp tổ chức tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Đảng trong hệ thống, 100% khu dân cư tổ chức tốt “ngày hội đại đoàn kết dân tộc – 18/11” hàng năm. Chương trình: Phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KTXH, QPAN, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn huyện; mục tiêu: góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KTXH, QPAN, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn huyện, trước mắt là góp phần hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019; vận động nhân dân hưởng ứng việc thực hiện đô thị hóa nông thôn, phấn đấu hết năm 2019 có 30% đường liên xã có điện chiếu sáng, đường hóa ở các lộ, đường chính, hết năm 2020 có 60% xã, thị trấn có đường điện chiếu sáng ở các trục đường xã, thôn, phố, phấn đấu hàng năm quỹ “vì người nghèo” 2 cấp vận động được từ 1,1 tỷ đồng trở lên, hỗ trợ xây mới, sửa chữa được tư 20 nhà đại đoàn kết trở lên, 100% cơ quan đơn vị, MTTQ, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện phong trào “đoàn kết, sáng tạo”. Chương trình: nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; mục tiêu: 100% MTTQ huyện và xã, thị trấn xây dựng được chương trình giám sát, phản biện xã hội hàng năm được cấp ủy phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả, mỗi năm phấn đấu giám sát được ít nhất 10-15 lượt đơn vị, 100% MTTQ các cấp phối hợp tham gia tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân, 100% ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động hiệu quả, 100% MTTQ các cấp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri. Chương trình thứ 4: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tập hợp, vận động con em xa quê hướng về xây dựng quê hương.Chương trình thứ 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; mục tiêu: hàng năm 100% MTTQ xã, thị trấn xếp loại hoạt động từ khá trở lên, 90% ban công tác mặt trận khu dân cư vững mạnh, 43/43 ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nghĩa - Trưởng Ban dân vận - Chủ tịch UB MTTQ huyện nhấn mạnh: Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, các đơn vị xây dựng kế hoạch kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội ở cấp mình đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ./.

Phương Trang – Đài TT Hoằng Hóa

Ủy ban MTTQ huyện Hoằng Hóa: Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đăng lúc: 12/09/2019 15:02:35 (GMT+7)

Sáng ngày 11/9, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Nghĩa - Thường vụ Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận – Chủ tịch UB MTTQ huyện, các đồng chí trong Ban Thường trực, ủy viên UB MTTQ huyện, đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên UB MTTQ huyện, Ban tư vấn UB MTTQ huyện, Ban thường trực MTTQ 43 xã, thị trấn.

2. Toàn cảnh hội nghị.JPG
Toàn cảnh hội nghị
1. Đc Lê Văn Nghĩa phát biển tại hội nghị.JPG
Đc Lê Văn Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị đã triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Với mục đích làm cho toàn thể cán bộ MTTQ các cấp, đoàn viên, hội viên, chức sắc các tôn giáo và các tầng lớp nhân trong huyện nhận sâu sắc nội dung của các Nghị quyết và kế hoạch hành động toàn khóa của UB MTTQ huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tích cực thực hiện thắng lợi các Nghị quyết. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào kế hoạch toàn khóa của UB MTTQ huyện v/v thực hiện các nghị quyết đại hội MTTQ tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Theo kế hoạch toàn khóa, sẽ triển khai thực hiện 5 chương trình và 5 mục tiêu bao gồm: chương trình: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KTXH, QPAN, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn huyện; mục tiêu: 100% MTTQ các cấp tổ chức tuyên truyền, triển khai các nghị quyết của Đảng trong hệ thống, 100% khu dân cư tổ chức tốt “ngày hội đại đoàn kết dân tộc – 18/11” hàng năm. Chương trình: Phát động, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KTXH, QPAN, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn huyện; mục tiêu: góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KTXH, QPAN, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa nông thôn huyện, trước mắt là góp phần hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019; vận động nhân dân hưởng ứng việc thực hiện đô thị hóa nông thôn, phấn đấu hết năm 2019 có 30% đường liên xã có điện chiếu sáng, đường hóa ở các lộ, đường chính, hết năm 2020 có 60% xã, thị trấn có đường điện chiếu sáng ở các trục đường xã, thôn, phố, phấn đấu hàng năm quỹ “vì người nghèo” 2 cấp vận động được từ 1,1 tỷ đồng trở lên, hỗ trợ xây mới, sửa chữa được tư 20 nhà đại đoàn kết trở lên, 100% cơ quan đơn vị, MTTQ, các tổ chức thành viên triển khai thực hiện phong trào “đoàn kết, sáng tạo”. Chương trình: nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; mục tiêu: 100% MTTQ huyện và xã, thị trấn xây dựng được chương trình giám sát, phản biện xã hội hàng năm được cấp ủy phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả, mỗi năm phấn đấu giám sát được ít nhất 10-15 lượt đơn vị, 100% MTTQ các cấp phối hợp tham gia tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và nhân dân, 100% ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động hiệu quả, 100% MTTQ các cấp tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri. Chương trình thứ 4: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tập hợp, vận động con em xa quê hướng về xây dựng quê hương.Chương trình thứ 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; mục tiêu: hàng năm 100% MTTQ xã, thị trấn xếp loại hoạt động từ khá trở lên, 90% ban công tác mặt trận khu dân cư vững mạnh, 43/43 ban thanh tra nhân dân và ban giám sát đầu tư cộng đồng hoạt động có hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Nghĩa - Trưởng Ban dân vận - Chủ tịch UB MTTQ huyện nhấn mạnh: Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội, các đơn vị xây dựng kế hoạch kịp thời triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết đại hội ở cấp mình đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, gắn việc triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết với các cuộc vận động, phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ./.

Phương Trang – Đài TT Hoằng Hóa

Chương trình công tác của UBND

CÔNG KHAI KẾT QUẢ TTHC

Tin nội bộ

Tin nội bộ

Xem thêm